otpad

Zašto je važno sortirati otpad?

Sortiranje je ključna faza u recikliranju. Zato je važno da domaćinstva prikupljaju reciklate odvojeno od opšteg toka otpada. Postoji sve veći broj javno dostupnih kontejnera za smeće.

Više
biootpad

Kompost kao obnovljivi izvor energije

Kompost je biorazgradiva organska materija razgrađena aerobnim putem. Koristi se za useve kao poboljšivač zemljišta i đubrivo. Međutim, sve značajniju primenu nalazi u proizvodnji biogasa.

Više
polovne-stvari

Pružite im drugu šansu

Postoji mnogo načina da stvari kojih ste želeli da se rešite pretvorite u nešto izvanredno i svrsishodno. Budite humani, razumni i kreativni. Priroda će vam zahvaliti.

Više

Reciklaža ima tri osnovna principa (RRR)

strelica

Reduce

simbol smanji

Redukcija

Prvi i najznačajniji korak u tretiranju otpada je redukcija. Sprečavanjem nastajanja suvišnog otpada, isključuje se potreba za daljim sakupljanjem, odlaganjem i recikliranjem. Saznajte na koje sve načine možete redukovati, a ujedno uštedeti vreme i novac.

Reuse

simbol pon-upotrebi

Ponovna upotreba

Smatra se drugom poželjnom opcijom za sprečavanje nastajanja otpada i očuvanje životne sredine. Obuhvata prikupljanje i korekciju polovnih stvari, delova i materijala koji se mogu ponovo upotrebiti za istu ili drugačiju svrhu.

Recycle

simbol recikliraj

Reciklaža

Označava pretvaranje otpadnog materijala u novi proizvod i njegovo ponovno korišćenje koje doprinosi smanjenju zagađenja životne sredine, uštedi energije i prirodnih resursa. Obuhvata proces sakupljanja otpada, separaciju, sortiranje, preradu i izradu novog proizvoda.

Činjenice

Širom sveta podaci o reciklaži u velikoj meri variraju između zemalja.

proc-austrija

Austrija

proc-japan

Japan

proc-eu

EU

proc-usa

Usa

proc-srbija

Srbija

U Srbiji se 97% otpada nalazi na deponijama, što je najmanje ekonomična i ekološki opravdana opcija za upravljanje otpadom.